2:a sortering

2:a sortering, skinn med någon anmärkning exempelvis som en kal fläck, form mm. Kan i övrigt ha mycket fin kvalitet.